Secretaria i tràmits

L’institut no és només una institució educativa. Com a centre escolar depenent del Departament d’Eduació també és una extensió més de l’Administració pública.

L’escolarització d’un alumne/a requereix també de certs tràmits administratius que formalitzen aquest procés com ara la preinscripció escolar, la matrícula al centre o la necessitat d’obtenir certificats oficials que acreditin que haver cursat i/o finalitzat els estudis, entre d’altres aspectes que s’hi relacionen.

Tots aquests tràmits es duen a terme a la secretaria del centre.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC EN PERÍODE LECTIU

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Secretària
Rafi Ortega
Administratives
Paqui Cosano
Maribel Pérez
Conserges
Rosa Díaz
José Ramon Romero
De dilluns a divendres
9h a 13h
Dilluns i dimarts
15:30h a 17:30h

TAULER D’AVISOS I ANUNCIS

Tauler d’avisos i anuncis

  • Informació general administrativa

TRÀMITS HABITUALS

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR [ESO]

  • Informació general

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR [ESO]

  • Documentació necessària i criteris de prioritat

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR [ESO]

  • Matrícula

MATRÍCULA EXTRORDINÀRIA [ESO]

  • Documentació necessària per matricular alumnat d’origen nouvingut fora del període ordinari

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR [Batxillerat]

  • Informació general

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR [Batxillerat]

  • Documentació necessària i criteris de prioritat

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR [Batxillerat]

  • Matrícula

Si voleu saber els llibres de text i llicències digitals de les matèries podeu consultar-ho a cadascun dels àmbits didàctics.

Si voleu saber quines son les aportacions anuals de les famílies per material d’aula i sortides podeu consultar-les a: aportacions famílies.