Cultura clàssica

La cultura clàssica suposa un apropament específic a l’herència de les antigues Grècia i Roma, amb continguts lingüístics, en especial de llengua llatina,  i culturals.

L’estudi de la llengua llatina, com a model de llengua flexiva, incideix en l’àmbit dels coneixements sobre el funcionament de la llengua i el seu aprenentatge, ja que permet, per mitjà de la comparació, una reflexió profunda sobre els elements lingüístics i els mecanismes sintàctics de les llengües ensenyades a l’escola i les d’ús de l’alumnat. El coneixement del llatí, encara que sigui bàsic, fa possible entendre les llengües romàniques com el resultat concret d’una evolució i apreciar en quina mesura la seva estructura i el seu lèxic estan en deute amb la llengua de la qual procedeixen.

 • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

 • ENSENYAMENTS A L’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Llatí [4t d’ESO]

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Cultura clàssica [3r d’ESO]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Llatí [4t d’ESO]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Cultura clàssica [3r d’ESO]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Química I i II

Llibres de text on-line

 • Llatí [4t d’ESO]

Llibres de lectura

 • Llatí [4t d’ESO]

 • ENSENYAMENTS AL BATXILLERAT

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Llatí I i II

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Grec I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Llatí I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Grec I i II

Llibres de text

 • Llatí I i II

Llibres de lectura

 • Llatí I i II

Llibres de lectura

 • Grec I i II