Blogs informatius [els diaris]

Els blogs informatius són l’espai de comunicació dels diferents àmbits didàctics, grups-classe, etc.

Són una mena de diari on podeu trobar, de manera ordenada, els avisos, notícies, activitats, sortides i projectes que es generen a l’institut.

Per exemple als blogs de tipus didàctic hi apareixen les notícies de cada àrea de coneixement, mentre que als blogs dels cursos hi trobareu informacions i activitats relatives de cada grup-classe.