Acció tutorial: coordinacions

Els coordinadors i coordinadores de nivell s’encarreguen de coordinar l’exercici de les funcions del tutor/a i programen l’aplicació del Pla d’acció tutorial de les diferents etapes educatives.

A les reunions de cada curs, juntament amb els tutors i cotutors i la resta de l’equip docent, planifiquen les actuacions a realitzar amb els grups-classe i presenten la programació de les sessions de tutoria, així com les activitats i projectes a dur a terme i la planificació del calendari de treball.

ACCIÓ TUTORIAL: COORDINACIONS de l’ESO

1r ESO
Marina Òliva
2n ESO
Ana Navarro
3r ESO
Paula Mollà
4t ESO
Robert Ardèvol

ACCIÓ TUTORIAL: COORDINACIONS de Batxillerat

1r BATX.
Maite Verdú
2n BATX.
Roberto Méndez