Tecnologies

L’àmbit tecnologia se centra en l’anàlisi i disseny d’objectes tecnològics de la vida quotidiana i industrial amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. També s’ocupa del coneixement de les noves tecnologies.

 • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

 • ENSENYAMENTS A L’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Tecnologia: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

 • Informàtica: 4t d’ESO

 • Tecnologia: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

 • Informàtica: 4t d’ESO

Llibres de text

 • Tecnologia: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Plataformes i materials on line

 • Informàtica: 4t d’ESO

 • ENSENYAMENTS AL BATXILLERAT

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Tecnologia industrial I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Tecnologia insdustrial I i II

Llibres de text

 • Tecnologia industrial I i II