Idiomes

La competència comunicativa i lingüística, en llengües anglesa i francesa, és l’habilitat per expressar i interpretar conceptes, pensaments, sentiments, fets i opinions de forma oral i escrita (escoltar, parlar, llegir i escriure), i per interactuar lingüísticament d’una manera adequada i creativa en tots els possibles contextos socials i culturals, com l’educació i la formació, la vida privada i professional, i l’oci.

 • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

 • ENSENYAMENTS A L’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

 • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Llengua anglesa: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Llengua anglesa: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Llibres de text on line

 • Llengua anglesa: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Llibres de lectura

 • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

 • ENSENYAMENTS AL BATXILLERAT

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Llengua anglesa I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Llengua anglesa I i II

Llibres de text

 • Llengua anglesa I i II