Orientació i escola inclusiva

El centre disposa d’un servei d’orientació educativa, que posa l’accent en el valor que té la mirada del professional per a l’acompanyament personal de l’alumnat en el seu procés d’escolarització. Orientar els i les joves vol dir reconèixer i prioritzar laseva diversitat concreta, distingir-la de les altres diversitats de les seves companyes i companys i facilitar amb un bon acompanyament uns rendiments acadèmics d’èxit.

La diversitat de cadascun dels joves, amb les seves pròpies necessitats i també expectatives, cal treballar-la des del conjunt de totes les accions educatives del docent per tal de donar resposta a la seva raó fonamental, ser justa i equitativa en l’atenció personalitzada de cadascun dels joves.

Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva [SIEI] són dotacions extraordinàries de professionals que s’incoporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin.

  • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

  • PROJECTES I PLANS D’ACTUACIÓ

PROJECTE D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

PLA D’ACCIÓ: suport intensiu per a l’escolarització inclusiva