Filosofia i valors ètics

Les competències bàsiques de l’àmbit de cultura, valors ètics i filosofia pretenen desenvolupar en l’alumnat un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura.

Cultura, valors ètics i filosofia inclou competències adreçades a millorar l’autonomia personal de l’alumnat recolzada en la deliberació reflexiva, asserenada i amb criteris, que consideri les conseqüències dels propis actes i els faci conscients de les responsabilitats que se’n deriven. També inclou aquelles competències orientades a millorar la capacitat de pensar críticament, d’avaluar la fiabilitat de les fonts d’informació i de cercar constantment la millora en la fonamentació del propi pensament per tal de prendre decisions davant de situacions noves, així com ser capaç de presentar i debatre els propis punts de vista de forma argumentada.

A aquesta àrea també s’hi adscriuen els ensenyaments de la matèria optativa de Religió catòlica.

 • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

 • ENSENYAMENTS A L’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Cultura i valors ètics: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Filosofia: 4t d’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Optativa de Religió: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Cultura i valors ètics: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Filosofia: 4t d’ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Optativa de Religió: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Llibres de text i materials on line

 • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

 • ENSENYAMENTS AL BATXILLERAT

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Filosofia i ciutadania [1r Batx.]

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Psicologia i sociologia [1r Batx.]

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Història de filosofia [1r Batx.]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Filosofia i ciutadania [1r Batx.]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Psicologia i ciutadania [1r Batx.]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Història de la filosofia [2n Batx.]

Llibres de text

 • Filosofia i ciutadania [1r Batx.]

 • Psicologia i Sociologia [1r Batx.]

 • Història de la filosofia [2n Batx.]