Expressió artística

La competència artística s’entén com l’habilitat per comprendre i fer un ús integrat de la varietat de coneixements que configuren l’art en els contextos socials en què són necessaris i demanats.

Conformen aquest àmbit les àrees de música i d’educació visual i plàstica,  les quals aporten una visió global i integradora de les arts amb més projecció en la societat contemporània.

Pel que fa al Batxillerat al nostre centre s’ofereix la matèria de dibuix tècnic més centrada en els processos de construcció i disseny industrial.

Expressió artística

  • Música

Expressió artística

  • Visual i plàstica