Matemàtiques

La competència matemàtica, entesa de manera genèrica, és l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos en situacions quotidianes. Més enllà dels coneixements, situa l’èmfasi en els processos i l’activitat. La seva adquisició comporta ─en diversos graus─ la capacitat i la voluntat d’utilitzar formes matemàtiques de pensament (pensament lògic i espacial) i de representació (fórmules, models, construccions, gràfics i diagrames).

 • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

 • ENSENYAMENTS A L’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

 • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Materials i cursos on-line

 • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

 • ENSENYAMENTS AL BATXILLERAT

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Matemàtiques I i II

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Matemàtiques aplicades a les CC. Socials I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Matemàtiques I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Matemàtiques aplicades a les CC. Socials I i II

Llibres de text

 • Matemàtiques I i II
 • Matemàtiques aplicades a les CC. Socials I i II

Materials i cursos on-line

 • 1r i 2n Batxillerat