Música

A música es treballen els elements de la música, les maneres com s’escolta , els elements bàsics que constitueixen el discurs musical i els elements bàsics d’organització de la música. També s’incideix en aspectes de la creació i interpretació musical amb la veu, els instruments, el cos i els suports.

  • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

  • ENSENYAMENTS A L’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

  • Música: [1r i 2n]

  • Música: [4t]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

  • Música: [1r i 2n]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

  • Música: [4t]

Llibres de text on line

  • 1r, 2n, i 4t d’ESO