Òrgans col·legiats i de govern

Els òrgans col·legiats i de govern del centre conformen l’estructura interna i tenen atribuïdes una sèrie de funcions específiques per tal de desenvolupar tan bé com es pugui una acció coordinada que porti a la consecució de les fites i objectius generals del Projecte educatiu de centre.
Els òrgans de govern i participació de l’institut escolar són: