Biologia i geologia

La Biologia i la Geologia identifiquen i caracteritzen els sistemes biològics i geològics, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. Així mateix afavaoreix el coneixement sobre el mètode científic i la preservació del medi ambient.

 • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

 • ENSENYAMENTS A L’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Ciències Naturalesa: [1r i 3r]

 • Biologia i geologia: [4t]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Ciències Naturalesa: [1r i 3r]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Biologia i geologia: [4t]

Llibres de text on-line

 • 1r, 3r i 4t d’ESO

 • ENSENYAMENTS AL BATXILLERAT

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Biologia I i II

ORDENAMENT CURRICULAR

 • CC. de la Terra i del Medi Ambient I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Biologia I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • CC. de la Terra i del Medi Ambient I i II

Llibres de text

 • Biologia I i II

 • CC. de la Terra i el Medi Ambient I i II