Física i Química

La Física construeix models explicatius del comportament de la matèria, la seva estructura i les seves transformacions. Mentre que la Química estudia les substàncies i els materials, la seva estructura i propietats i les reaccions que les transformen. 

 • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

 • ENSENYAMENTS A L’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Ciències de la Naturalesa: [1r i 3r]

 • Física i química: [4t]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Ciències Naturalesa: [2n i 3r]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Física i química: [4t]

Llibres de text on line

 • 2n, 3r i 4t d’ESO

 • ENSENYAMENTS AL BATXILLERAT

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Ciències per la món contemporani [1r Batx.]

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Física I i II

ORDENAMENT CURRICULAR

 • Química I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Ciències per al món contemporani [1r Batx.]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Física I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Química I i II

Llibres de text

 • Ciències per al món contemporani [1r Batx.]

 • Física I i II

 • Química I i II