Educació física

La finalitat de l’àrea de l’educació física se centra en el desenvolupament personal a través de la millora de la forma física, la cura del cos i la salut, i l’organització constructiva del temps de lleure, mitjançant la pràctica d’activitats físiques i esportives individuals i col·lectives.

  • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

  • ENSENYAMENTS A L’ESO

ORDENAMENT CURRICULAR

  • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

  • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Llibres de text on line

  • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

  • ENSENYAMENTS AL BATXILLERAT

ORDENAMENT CURRICULAR

  • Educació física [1r Batx.]

CRITERIS D’AVALUACIÓ

  • Educació física [1r Batx.]

Llibres de text Batxillerat

  • Educació física [1r Batx.]