Consell escolar

El Consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.

El formen els i les representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professorat, alumnat, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local.

El seu funcionament es troba regulat als articles 148 i 152 de la Llei 12/2009 d’educació i a l’article 27.1 del Decret 102/2010 d’autonomia de centres.

 

CONSELL ESCOLAR

EQUIP DIRECTIU
 • Empar Llopis
  • [directora*]
 • Esteve Salamero
  • [cap d’estudis]
 • Rafi Ortega
  • [secretària*]
PROFESSORAT
 • Benjamín Gomollón
 • Lucía González
 • J. Antonio Jiménez*
 • Àngels Morales
 • Ana Navarro*
 • Maribel Valero
 • Maite Verdú*
ALUMNAT
 • Quiang Chen*
 • Arantxa Fernández*
 • Diana Bednarska
 • Soledad Cañizares
FAMÍLIES
 • Joan Salvador
 • Susana Sotelo
 • Ruth Olivan           
 • Ángels Martín
  • [AMPA]
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
 • Jose R. Romero
AJUNTAMENT
 • Glòria Peña

*El Consell compta amb una comissió permanent amb atribucions executives per tal de debatre i resoldre aspectes urgents o quotidians que puguin sorgir. Tot això les seves decisions hauran d’informar-se ei ratificar-se a la següent sessió plenària.