Proves anuals per a completar els Ensenyaments d’ESO

Com cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de GESO, graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.

Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció: de l’1 al 16 de febrer de 2018.

Més informació:

Continguts Mínims
Normativa