Comerç Internacional

logo_comerç_internacional

 

Tècnic o tècnica superior en comerç internacional

Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d’importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d’acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s’han establert.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts:

 • Transport internacional de mercaderies
 • Gestió econòmica i financera de l’empresa
 • Logística d’emmagatzematge
 • Gestió administrativa del comerç internacional
 • Sistema d’informació de mercats
 • Màrqueting internacional
 • Negociació internacional
 • Finançament internacional
 • Mitjans de pagament internacionals
 • Comerç digital internacional
 • Anglès
 • Projecte de comerç internacional
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

 

Vies accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés o curs d’accés (CAS). Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • tècnic o tècnica en comerç exterior;
  • tècnic o tècnica d’operacions exteriors d’entitats financeres i asseguradores;
  • tècnic o tècnica en administració de comerç internacional;
  • assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional;
  • agent de comerç internacional;
  • tècnic o tècnica de màrqueting internacional;
  • tècnic o tècnica de màrqueting digital internacional;
  • tècnic o tècnica de venda internacional;
  • assistent o assistenta al departament d’operacions comercials internacionals;
  • transitari o transitària;
  • consignatari o consignatària de vaixells;
  • operador logístic o operadora logística;
  • cap de magatzem;
  • tècnic o tècnica en logística del transport;
  • coordinador logístic o coordinadora logística;
  • tècnic o tècnica en logística inversa.