Visita al Neàpolis dels alumnes de GS d’informàtica

El passat 2 d’abril, els alumnes de segon curs del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web i d’Administració Sistemes Informàtics en Xarxa, van realitzar una visita al grup de recerca de la UPC de Vilanova anomenat CRAAX que està situat dins de l’edifici Neàpolis.

En aquesta activitat ens va explicar un dels projectes amb el que estan treballant actualment, en el que estan simulant una ciutat intel·ligent que connecta tots els elements estàtics i mòbils de la ciutat.

Tot seguit ens van fer una presentació de tots els serveis que ens ofereix la UPC de Vilanova i també del Grau d’informàtica que poden cursar els nostres alumnes un cop finalitzat els seus estudis del cicle superior d’informàtica.