Calendari Convocatòria Erasmus 19-20

CALENDARI  CONVOCATÒRIA ERASMUS 2019/2020 
 
Fase 1: Inscripció al procés de selecció: 

 
Fase 2  LLiurament… Llegeix més»

Comerç (Grau mitjà)

logo_comerç

Tècnic o tècnica en comerç

Aquests estudis postobligatoris capaciten per comercialitzar productes i/o serveis i per gestionar un establiment comercial.

Tenen una durada de 1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de treball) concentrades en un curs acadèmic.

Continguts:

 • Operacions d’emmagatzematge
 • Tècniques de marxandatge
 • Aparadorisme i publicitat en el punt de venda
 • Tècniques de venda
 • Activitats de venda
 • Administració i gestió d’un petit establiment comercial
 • Aplicacions informàtiques de propòsit general
 • Llengua estrangera
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball
 • Síntesi

Vies accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics i
 • haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés o aprovar el curs d’accés (CAS). Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés),
 • al món laboral, com a:
  • comerços a l’engròs i al detall;
  • departaments comercials;
  • magatzems d’empreses industrials, i
  • serveis i immobiliàries.