Normes de funcionament del menjador

Per tal que el servei de menjador funcioni de manera satisfactòria per a tots els alumnes, cal respectar les normes següents:

 • Els alumnes, si ho necessiten, aniran al lavabo abans d’entrar al menjador (lavabo del vestíbul). No es podrà anar al lavabo durant el funcionament del menjador; per casos urgents es podrà utilitzar el lavabo de la cuina.
 • S’ha de respectar l’ordre en el moment d’anar a buscar el menjar.
 • A cada taula hi ha un encarregat, aquest canviarà cada setmana.
 • Les postres es mengen dins el menjador, asseguts a les taules.
 • En acabar de dinar no es deixa res a sobre de la taula. La safata, coberts, gots i deixalles s’han de dipositar als llocs determinats.
 • Cal cooperar en el manteniment de la netedat del menjador i respectar el material.
 • Està totalment prohibit entrar a la cuina.
 • En acabar de dinar, es poden fer les següents activitats:
  • Exterior: futbol, bàsquet i tennis taula (dimarts i dijous).
  • Dins del menjador: veure una pel·lícula, escoltar música i romandre en el menjador.
 • Els alumnes no poden estar a l’exterior si no és per a fer alguna de les activitats abans esmentades, del contrari romandran dins el menjador.
 • Els alumnes que optin per fer activitats en l’exterior, sortiran tots junts quan ho indiqui la monitora.
 • Es recorda que està prohibit saltar la tanca per anar a buscar una pilota, si es dóna el cas, únicament l’alumne/a responsable anirà a buscar-la, demanant-ho prèviament a la monitora.
 • Es recorda que la normativa del centre no permet fumar en cap zona de l’edifici, ni als patis. I que està totalment prohibit situar-se darrera al menjador o sota l’escala que hi ha la pista.
 • Cal respectar en tot moment als companys i les persones encarregades (monitores) seguint les seves indicacions.
 • Es recorda que la normativa del centre prohibeix portar telèfons mòbils, aparells de música, etc. Per tant està totalment prohibit el seu ús durant el funcionament del menjador (ni a dins ni a fora).
 • Els alumnes sortiran del menjador a les 15.10h. Si és necessari podran anar al lavabo (lavabo del vestíbul) durant aquest 5 minuts abans d’entrar a classe. En cap cas es pot sortir del centre.
 • Les monitores comunicaran, cada setmana i per escrit a la direcció del centre, qualsevol incidència que pugui haver-hi durant el temps de menjador, pel que fa al comportament de l’alumnat.
 • L’incompliment reiterat d’alguna d’aquestes normes serà motiu de sanció i/o de la suspensió del dret d’ús del servei.