Treball per ambients.

Una peça, on tot comença…

A l’ambient de construcció els infants disposen de diversos materials, un temps i un espai estructurats de tal manera que fomentin el desig d’inventar, imaginar i construir el seu món.

Es posa a terme la mirada i l’escolta de l’adult com a facilitadora del procés.

La presència i l’acció dels companys i companyes enriqueixen el joc individual i el joc compartit.

FOTOS

TREBALL PER AMBIENTS

“No existeix un aprenentatge de l’autonomia, no és fa el nen autònom sinó que se l’acompanya en la seva evolució cap a l’autonomia” juditfalk (2009)

Representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge. Partim però del repte que suposa fer convergir els interessos dels alumnes amb les intencions educatives de l’adult, per això és important procurar recursos i materials als nens/es que els convidin a actuar i explorar davant moltes possibilitats d’aprenentatge.

Aquesta organització afavoreix la interacció, la cooperació i la col·laboració entre grups heterogeni d’alumnes. La funció del mestre esdevé d’acompanyament, en termes de poder documentar, escoltar, observar i fer noves propostes sempre des del respecte del processos individuals de cada infant.

ACROSPORT A 4t B

Els alumnes de 4t han començat a treballar l’equilibri i l’esquema corporal amb l’acrosport. És una activitat molt atractiva on els participants han de colaborar per aconseguir unes figures segures i molt xules.

Aqui en teniu les figures que han fet els alumnes de 4t B

FIGURES DE 2

FIGURES DE 3

MÉS FIGURES

 

LET’S TRAVEL AROUND THE WORLD 4

New Zealand is a country in the south-west of the Pacific Ocean, it consists of 2 large islands:

  • North Island (with the capital – Wellington)
  • South Island.

The islands have much unusual wildlife not found anywhere else in the world, including flightless birds such as the endangered kiwi. The islands were first inhabited by the Maori people, who came from Polynesia around 1000 AD.

 

Some interesting facts about New Zealand are:

KIWIS

Kiwis are birds native to New Zealand. They can’t fly. Kiwis have become a symbol and nickname for New Zealanders all over the world. They are about the size of a chicken.

 

NEW ZEALAND POI

Poi is the Maori word for ball on a string. Maori women manipulate pois in a special dance.

 

MAORI TATTOO

Important Maori men always had distinctive facial tattoos. Their designs are very intricate and difficult to draw.

Women sometimes had tattoos around their mouths and chins, too.

THE HAKA

New Zealand rugby team, the All Blacks, is famous for the Haka – a traditional Maori war dance – that is performed to intimidate the other team before the start of a rugby match!

You can see them in this video.

 

Now, say if these sentences are TRUE or FALSE. Correct the false sentences:

  1. The capital city of New Zealand is Maori.
  2. Kiwis can fly.
  3. Women have tattoos on their faces.
  4. “All Blacks” is a rugby team.

Castanyada

Els nens i nenes de 5è han preparat el conte de la castanyera per uns espectadors molt atents. Tant uns com els altres han gaudit molt d’aquesta proposta.