Projectes i Activitats

Innovació

Per nosaltres la finalitat de la innovació educativa és aconseguir l’educació de qualitat, també ha de servir per lluitar contra l’abandonament escolar i per orientar adequadament els nostres joves.

Els nostres projectes innovadors parteixen dels interessos, emocions i preocupacions dels alumnes i són ells els que en porten el fil conductor. Tenen objectius amb un efecte positiu en la societat o l’entorn i impliquen el treball per competències per planificar i realitzar les accions per assolir-los. La majoria d’aquests projectes els fem en col·laboració amb serveis, entitats i organismes externs al centre, i són una manera d’obrir el centre a l’entorn i a la resta del món.

Amb aquest mateix objectiu, animem els nostres alumnes a participar a concursos, premis i mostres de treballs i programem sortides i activitats en les quals intervenen persones de fora el centre.

Projectes innovadors escoles sostenibles

Aprenentatge servei (APS)

Ens sentim especialment orgullosos dels projectes d’aprenentatge i servei a la comunitat que realitzen, des de fa tres cursos, els nois i noies de 4t d’ESO (Altaveus per la igualtat, Audiència pública i Club de lectura). Creiem que l’aprenentatge servei és un dels millors camins per aconseguir l’aprenentatge significatiu, per això és el motor dels projectes de centre i de moltes activitats de diferents cursos.

Els nostres projectes