Participació i convivència

Aconseguir un bon clima escolar, perquè tots els membres de la comunitat educativa ens sentim a gust al centre, és un dels nostres objectius prioritaris. El benestar dels nois i noies és fonamental perquè aconsegueixin l’èxit escolar i arribin a ser ciutadans responsables, sensibles i amb criteri propi, capaços de fer aportacions beneficioses a la societat.

Diversitat, participació i convivència

Assemblea de delegats

Tots els alumnes del centre tenen l’oportunitat de participar en la presa de decisions sobre el funcionament i l’organització del centre. Les reunions de l’Assemblea de delegats, portades pels representants de l’alumnat al Consell Escolar, serveixen per discutir les propostes dels diferents grups i de l’Equip de Gestió, i prendre acords.

Famílies

La presència de les famílies en el dia a dia del centre, per participar i col·laborar en els processos d’aprenentatge dels nois i noies, es pot visualitzar al vestíbul, molts cops ple de pares, mares, germanes, avis, etc. que esperen per reunir-se amb els tutors i tutores. D’una manera més col·lectiva, l’AMPA organitza i/o col·labora en diferents activitats, tant acadèmiques com lúdiques. I de manera personal, alguns familiars aporten la seva experiència personal per a realitzar activitats, com per exemple la Setmana de l’Orientació.

Projectes socials i solidaris

La realització dels projectes i activitats que impliquen tot el centre, en les quals tothom col·labora per assolir uns objectius, afavoreixen, sens dubte, la convivència. Des de fa dos cursos els delegats solidaris de cada nivell dissenyen i organitzen accions per col·laborar amb una organització solidària, en aquestes accions hi participa tot el centre i finalitzen al juny amb una festa de final de curs. El curs 2015-16 vam col·laborar amb «Acción contra el hambre» i el curs 2016-17 amb l’Hospital Sant Joan de Déu contra el càncer infantil.

Interculturalitat

Un tret característic de la comunitat educativa del nostre institut és la diversitat de procedències, costums, interessos, creences, maneres de pensar, etc. Ens sentim orgullosos d’haver aconseguit que el respecte a la diferència sigui un valor que impregna el dia a dia del centre, la inclusió és present en totes les activitats que realitzem.

Mediació i comissió de convivència

La prevenció de situacions que pertorben la convivència es fa directament des de les tutories, amb activitats per treballar les relacions interpersonals, el respecte a la diferència i la prevenció de relacions abusives. La mediació i l’actuació de la Comissió de convivència serveixen per trobar solucions quan es produeix algun problema.

El nostre barri

respecte, participacio i convivenciaCreiem que els instituts han de ser espais de trobada del barri i que han de donar servei a les famílies més enllà de l’horari escolar. Fora de l’horari escolar realitzem activitats extraescolars: reforç escolar (Èxit 1), hip hop i tallers de ciències (STEM). Treballem amb xarxa amb altres centres educatius en diferents projectes (Xarxes per al canvi, Escoles+sostenibles, Camí Amic), col·laborem amb diferents serveis, entitats i organitzacions del barri i de la ciutat (Eix Jove de l’Eixample, Fundació Aroa, Educadors de carrer de l’Eixample, Fundació Suñol, etc.)