Participació i convivència

Aconseguir un bon clima escolar, perquè tots els membres de la comunitat educativa ens sentim a gust al centre, és un dels nostres objectius prioritaris. El benestar dels nois i noies és fonamental perquè aconsegueixin l’èxit escolar i arribin a ser ciutadans responsables, sensibles i amb criteri propi, capaços de fer aportacions beneficioses a la societat.

Diversitat, participació i convivència

Assemblea de delegats

Tots els alumnes del centre tenen l’oportunitat de participar en la presa de decisions sobre el funcionament i l’organització del centre. Les reunions de l’Assemblea de delegats, portades pels representants de l’alumnat al Consell Escolar, serveixen per discutir les propostes dels diferents grups i de l’Equip de Gestió, i prendre acords.

Famílies

La presència de les famílies en el dia a dia del centre, per participar i col·laborar en els processos d’aprenentatge dels nois i noies, es pot visualitzar al vestíbul, molts cops ple de pares, mares, germanes, avis, etc. que esperen per reunir-se amb els tutors i tutores. D’una manera més col·lectiva, l’AFA organitza i/o col·labora en diferents activitats, tant acadèmiques com lúdiques. I de manera personal, alguns familiars aporten la seva experiència personal per a realitzar activitats, com per exemple la Setmana de l’Orientació.

Projectes socials i solidaris

La realització dels projectes i activitats que impliquen tot el centre, en les quals tothom col·labora per assolir uns objectius, afavoreixen, sens dubte, la convivència.

Des de fa alguns cursos els alumnes dissenyen i organitzen accions per col·laborar amb una organització solidària, en aquestes accions hi participa tot el centre i finalitzen al juny amb una festa de final de curs. Hem col·laborat amb «Acción contra el hambre», amb l’Hospital Sant Joan de Déu contra el càncer infantil i amb la AUXILIA Fundació de persones amb discapacitat de Barcelona

Mediació i comissió de convivència

La prevenció de situacions que pertorben la convivència es fa directament des de les tutories, amb activitats per treballar les relacions interpersonals, el respecte a la diferència i la prevenció de relacions abusives. La mediació i l’actuació de la Comissió de convivència serveixen per trobar solucions quan es produeix algun problema.

El nostre barri

respecte, participacio i convivenciaCreiem que els instituts han de ser espais de trobada del barri i que han de donar servei a les famílies més enllà de l’horari escolar. Fora de l’horari escolar realitzem activitats extraescolars: reforç escolar (Èxit 1), hip hop i tallers de ciències (STEM). Treballem amb xarxa amb altres centres educatius en diferents projectes (Xarxes per al canvi, Escoles+sostenibles, Camí Amic), col·laborem amb diferents serveis, entitats i organitzacions del barri i de la ciutat (Fundació Tàpies, Centre Cívic Urgell, Eix Jove de l’Eixample, Eix Gran de
l’Eixample, Fundació Aroa, etc.)