Camí Amic

El Camí Amic és un projecte comunitari d’educació en valors cívics i mediambientals, que busca la complicitat i la col·laboració de la gent dels barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni. Un compromís ciutadà, amb recolzament municipal, que promou canvis en les conductes més incíviques i una millor organització de l’espai públic.

No només vol centrar-se en el disseny d’un possible recorregut per anar a l’escola segur, fomentant l’autonomia dels nens i nenes, sinó que desitja promoure un ús del carrer més just i respectuós amb totes les persones; que el carrer, el barri, la ciutat esdevingui un espai de relació, de col·laboració i d’intercanvi, un espai educatiu i d’enriquiment personal per a tothom, un espai agradable, de participació, implicació i de treball en xarxa.

Participem al Camí Amic diferents centres públics de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni, i les nostres AMPES, així com a altres entitats i associacions del barri.

El Camí Amic, entre d’altres coses, organitzem activitats per les festes majors dels barris de l’Esquerra de l’Eixample i de Sant Antoni i una jornada escolar en la qual els nois i noies ocupen els carrers i espais del barri per realitzar activitats lúdiques.

A més els centres participants fem un treball educatiu conjunt sobre diferents temes. Aquest curs 2017-18 treballem sobre la mobilitat al barri, quins canvis podem fer en la manera que ens movem per aconseguir millores personals i grupals.

El curs 2016-17 les línies de treball es van centrar amb la contaminació ambiental, del treball de l’alumnat del nostre institut en va resultar l‘Estudi de la contaminació produïda pel trànsit a l’entorn del nostre institut.

El curs 2015-16 els alumnes i les famílies van analitzar els entorns escolars per detectar necessitats i fer propostes de millora, al final cada centre va escollir les tres propostes més destacades, es va elaborar un document i el mes de juny de 2017 representants dels alumnes van presentar-lo al Conseller d’Educació del districte de l’Eixample. El mes de gener de 2017 el Conseller ens ha tornar a rebre i ha fet el retorn de les propostes.