Projectes i Activitats

Innovació – Projectes

Per nosaltres la finalitat de la innovació educativa és aconseguir l’educació de qualitat, també ha de servir per lluitar contra l’abandonament escolar i per orientar adequadament els nostres joves.

Els nostres projectes innovadors parteixen dels interessos, emocions i preocupacions dels alumnes i són ells els que en porten el fil conductor. Tenen objectius amb un efecte positiu en la societat o l’entorn i impliquen el treball per competències per planificar i realitzar les accions per assolir-los. La majoria d’aquests projectes els fem en col·laboració amb serveis, entitats i organismes externs al centre, i són una manera d’obrir el centre a l’entorn i a la resta del món.

Amb aquest mateix objectiu, animem els nostres alumnes a participar a concursos, premis i mostres de treballs i programem sortides i activitats en les quals intervenen persones de fora el centre.

La innovació educativa ha d’anar lligada forçosament amb la formació del professorat i el treball en xarxa entre docents i centres.

Durant tres cursos vam participar en el programa d’innovació pedagògica d’Eines per al Canvi del Consorci d’Educació de Barcelona i actualment participem al programa AraArt del Departament d’Educació en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya.

El grup de professorat impulsor treballem en petits grups per tractar diferents temes que ens preocupen i buscar solucions que ens ajudin a millorar els processos d’aprenentatge dels nois i noies.

D’altra banda, durant els darrers tres cursos el professorat del centre estem realitzant formació que ens ha d’ajudar a implementar canvis en les nostres metodologies educatives.

També des del curs 2016-17 formem part de Xarxes per al canvi i amb altres centres de l’Esquerra de l’Eixample compartim reflexions i experiències sobre els processos d’aprenentatge i el treball a l’aula.

Projectes innovadors escoles sostenibles

Projectes (APS) – APRENENTATGE i SERVEI

Ens sentim especialment orgullosos dels projectes d’aprenentatge i servei a la comunitat (APS) que realitzen  els nois i noies de 4t d’ESO, alguns dels quals ja tenen un recorregut de diversos cursos acadèmics i que es fan en el marc de la matèria Servei a la Comunitat.

Alguns d’aquests projectes els realitzem en col·laboració amb diverses associacions i fundacions del nostre barri i donen servei a diferents col·lectius del barri (nens i nenes d’escoles adscrite, usuaris d’un menjador social, usuaris dels serveis de l’Eix gran de l’Eixample…)

N’hi d’altres, de caire més científic, on el servei a la comunitat és tradueix en la col·laboració en recerca i activitats adreçades a la preservació del medi ambient i a la sostenibilitat.

Els projectes de servei comunitari de 4t d’ESO del curs 2020-21 són:

També podeu consultar els projectes de servei comunitari de 4t d’ESO de cursos anteriors

Els altres  PROJECTES