Projectes i Activitats

Innovació – Projectes

Per nosaltres la finalitat de la innovació educativa és aconseguir l’educació de qualitat, també ha de servir per lluitar contra l’abandonament escolar i per orientar adequadament els nostres joves.

Els nostres projectes innovadors parteixen dels interessos, emocions i preocupacions dels alumnes i són ells els que en porten el fil conductor. Tenen objectius amb un efecte positiu en la societat o l’entorn i impliquen el treball per competències per planificar i realitzar les accions per assolir-los. La majoria d’aquests projectes els fem en col·laboració amb serveis, entitats i organismes externs al centre, i són una manera d’obrir el centre a l’entorn i a la resta del món.

Amb aquest mateix objectiu, animem els nostres alumnes a participar a concursos, premis i mostres de treballs i programem sortides i activitats en les quals intervenen persones de fora el centre.

La innovació educativa ha d’anar lligada forçosament amb la formació del professorat i el treball en xarxa entre docents i centres. Des del curs 2016-17 l’Institut Poeta Maragall participem al programa Eines per al Canvi del Consorci d’Educació de Barcelona. El grup de professorat impulsor treballem en petits grups per tractar diferents temes que ens preocupen i buscar solucions que ens ajudin a millorar els processos d’aprenentatge dels nois i noies. D’altra banda, durant tot el curs 2017-18 el professorat del centre estem realitzant formació que ens ha d’ajudar a implementar canvis en les nostres metodologies educatives.

També des del curs 2016-17 formem part de Xarxes per al canvi i amb altres centres de l’Esquerra de l’Eixample compartim reflexions i experiències sobre els processos d’aprenentatge i el treball a l’aula a la Xarxa 4.

Projectes innovadors escoles sostenibles

Aprenentatge i servei – Projectes (APS)

Ens sentim especialment orgullosos dels projectes d’aprenentatge i servei a la comunitat (APS) que realitzen  els nois i noies de 4t d’ESO, alguns dels quals ja tenen un recorregut de diversos cursos acadèmics.

Aquests projectes es realitzen en col·laboració amb diverses associacions i fundacions del nostre barri.

Els projectes (APS) del curs 2018-19 són: Altaveus per la igualtat, Observadors del mar. Plàtics 0, Club de lectura, Gent gran de l’Eixample i Protecció d’animals.

Els altres projectes