Projecte educatiu

L’Institut considera cadascun dels alumnes com a centre i objectiu del procés educatiu. És a l’alumnat a qui va adreçat l’esforç quotidià i el compromís del professorat. Els sabers i les competències ocupen un lloc central en la seva formació.

Els nostres objectius són: (clica sobre els gràfics o consulta el text sencer)

Rigor i Qualitat
Atenció Personalitzada
Objectiu respecte i convivència
objectiu participacio i comunicació IES Poeta Maragall
objectiu innovacio
objectiu idiomes

Rigor i Qualitat

 • És prioritari preparar l’alumnat amb rigor i qualitat perquè pugui accedir i cursar amb èxit estudis superiors o, en el seu cas, incorporar-se al món professional.
 • D’altra banda volem acompanyar l’alumne en la formació del seu caràcter, descobrir i desenvolupar les seves aptituds i talents, per tal que esdevingui un ciutadà conscient i responsable capaç d’enfrontar-se amb la vida.

×

Atenció personalitzada

 • Volem donar resposta, de forma individualitzada, als diferents moments de maduració personal dels nostres alumnes, tant a nivell acadèmic com a nivell personal, ni uns s’han de sentir frenats ni d’altres pressionats.
 • Volem que el currículum obligatori estigui completat per una part opcional (matèries i activitats), que permeti l’alumnat desenvolupar al màxim les seves aptituds i també fer nous descobriments.

×

Respecte, Convivència i Integració

 • És objectiu prioritari transmetre el valor del respecte i fomentar la bona convivència entre tots els membres de l’institut i volem aprofitar l’oportunitat que la diversitat cultural i de procedència de l’alumnat, com a mostra d’una societat cada cop més globalitzada, ens brinda en aquest sentit.
 • Volem que l’institut sigui una centre inclusiu i que vetlli per donar resposta a aquell alumnat amb necessitats especials que hagi optat per un ensenyament públic i de qualitat.

×

Participació i Comunicació

 • L’institut considera prioritari mantenir una relació de confiança i una comunicació constant i fluïda amb les famílies i tota la comunitat educativa.
 • Posem especial èmfasi en l’acollida inicial dels alumnes nouvinguts a 1r d’ESO, en la qual està implicat la majoria del professorat del centre.
 • És objectiu de l’institut que el centre estigui ben integrat en el seu entorn i que mantingui relacions constructives amb les entitats i organitzacions del barri i la ciutat.
 • Volem que les famílies puguin accedir de forma immediata al control d’incidències i d’assistència via internet.

×

Innovació

L’institut és receptiu als corrents d’innovació en l’educació, valorant-los i analitzant-los, i si és el cas, adoptant-los. Fem ús de les TIC (Moodle, Blogs, Programari educatiu) i valorem positivament el treball per projectes en determinades matèries.

×

Idiomes

 • És prioritat del centre que els alumnes puguin assolir un bon nivell en les llengües estrangeres, Anglès i Francès.
 • Els alumnes que així ho desitgin, tenen la possibilitat de preparar-se per presentar-se als exàmens oficials d’Anglès i de Francès.

×