Escoles + sostenibles

La xarxa d’Escoles + Sostenibles forma part del programa Barcelona + Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i està pensada per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat. El marc de referència per al període 2012-2022 consensuat per prop de 800 organitzacions de la ciutat és el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

L’Institut Poeta Maragall es va incorporar a la xarxa el curs 2015-16 amb el projecte Reduïm el consum, augmentem la sostenibilitat. Per a posar en pràctica aquest projecte ens vam inscriure al programa Pla de prevenció de residus. El curs 2016-17 vam continuar intentant reduir el consum amb el projecte: Actuem per reduir el consum. El curs 2017-18 hem fet un pas més amb el projecte La sostenibilitat és cosa de tots, ens hem inscrit, també, a la microxarxa Embolcalls sostenibles, per aconseguir augmentar a l’hora de l’esmorzar l’ús d’embolcalls reutilitzables.

Per realitzar el projecte l’Eskamot verd de l’institut segueix els passos per dissenyar, realitzar i avaluar accions que ens ajudin a reduir el consum del centre. A més, entre tots, elaboren un BLOC on expliquen el que fan. La part de quantificacions i mesuraments la realitzen alumnes de matèries de Física i química i moltes vegades es necessita la col·laboració dels delegats de tots els grups.