Calendari escolar

Calendari Escolar 2018-19

 • 12 de setembre de 2018: inici de les classes a l’educació secundària obligatòria
 • 14 de setembre de 2018: inici de les classes a del batxillerat.
 • Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal.
 • Del 12 al 22 d’abril de 2019: vacances de Setmana Santa.
 • 21 de juny de 2019: acaben les classes a tots els centres.

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició.

Festes de lliure disposició:

 • Divendres 2 de novembre de 2018
 • Divendres 7 de desembre de 2018
 • Dilluns 4 de març de 2019 (Carnaval)

 

 • Dilluns 10 de juny de 2019 (Festa Local 2n Pasqua)

El Consorci d’Educació de Barcelona ha autoritzat al centre realitzar jornada continuada els dies següents:

 • 21 de desembre de 2018
 • Del 10 al 21 de juny de 2019