Calendari escolar

Calendari Escolar 2019-20

  • 14 de setembre de 2020: inici de les classes.
  • Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021: vacances de Nadal.
  • Del 27 de març al 5 d’abril de 2021: vacances de Setmana Santa.
  • A partir del 22 de juny de 2021: vacances d’estiu

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició.

Festes de lliure disposició:

  • Dilluns 7 de desembre de 2020
  • Dilluns 15 de febrer de 2021
  • Dimarts 25 de maig de 2021

El Consorci d’educació de Barcelona ha autoritzat al centre a realitzar jornada continuada:

  • A partir del 7 de juny del 2021