2n ESO

 • Matèries optatives:
  • Segona llengua estrangera Francès. Professora: Eli Pàmies.
  • Science and Arts.
  • Iniciació als esports.
  • Eskamot verd.
  • Lectura
  • Fabricació digital.