Club de Lectura

Club de lectura és un projecte d’aprenentatge i servei (APS), engegat el curs 2016-17, que realitza l’alumnat de 4t ESO com a servei a la comunitat.

Al llarg del curs, l’alumnat visita diverses escoles de primària. Durant el curs 2018-19, el projecte es realitza a l’escola Els Llorers, a l’escola Auró i a l’escola Mallorca, totes dues properes al nostre institut Poeta Maragall.

A les quatre trobades que es fan a cada escola de primària, els nois i noies de l’institut conversen sobre lectures amb els nens i nenes de 3r de primària, que tothom ha llegit prèviament.

 

Fotos a l’escola Els Llorers

Fotos a l’escola Auró