3r ESO

3r ESOActivitats

 • Matèries optatives:
  • Segona llengua estrangera Francès.
  • Viatges Mitològics.
  • Science Workshop.
  • Optativa de música.
  • Aprendre a aprendre: Orientació.
  • Programació amb Arduino.