3r ESO

 • 3r ESOActivitats
 • Criteris d’avaluació
 • Llibres
 • Horaris: 3r A ESO | 3r B ESO | 3r C ESO
 • Tutors/es:
  • Ana Mª Solsona – Tutora 3r ESO A
  • Aram López – Tutora 3r ESO B
  • Cristina Moncusí Pradell – Tutora 3r ESO C
 • Matèries optatives:
  • Segona llengua estrangera Francès: per elegir aquesta optativa l’alumnat ha de tenir un bon nivell en llengües i tenir en compte que l’elecció és per tot el curs i per tota l’etapa. Professor: Josep Galdeano.
  • C14: pràctiques de física i química. Professor: David Cosials
  • Viatges mitològics Professora: Coloma Jofre
  • Autores y escritores.  lectura, escriptura i foment de la creativitat en llengua castellana. Professora: Concha Molina i Ester Falip.
  • Parlem català: per alumnes de l’Aula d’Acollida. Professora: Maite Monzón.
  • Anglès per viatjar i emprendre: Professora: Mariona Sánchez.
  • Aprendre a aprendre: Orientació. Professora: Belés Menéndez.
  • Programació amb Arduino: Tecnologia. Professora: Montse Sigalés.