Menjador

El centre disposa de servei de menjador gestionat per l’AMPA. S’ha contractat a l’empresa ESCOL pel subministrament del menjar en línia calenta i a l’empresa Tuti Serveis Pedagògics i Socials per la gestió de les monitores i monitors de menjador; les dues empreses treballen en coordinació i en consens amb l’AMPA. Aquest curs, el menjador funciona dilluns, dimarts, dimecres i dijous.