Equipaments

 

El centre disposa del següent conjunt d’instal·lacions per a l’exercici de les activitats acadèmiques i extraescolars:

 • Aules gran i assolellades
 • Biblioteca
 • Laboratoris de física, química, ciències naturals i fotografia
 • Aules d’idiomes
 • Aules d’informàtica
 • Aules d’audiovisuals
 • Aules d’educació visual i plàstica
 • Aules de tecnologia
 • Aula de música
 • Sala d’actes i gimnàs
 • Pati i terrasses
 • Horts

Els més de 85 anys d’història de l’institut han permès dotar-lo d’uns fons bibliogràfics importants que inclouen tots els camps de l’ensenyament, col·leccions diverses (fòssils, minerals, mapes, fotografies), instrumental (aparells) que s’han conservat acuradament i que any rera any s’han anat substituint en un procés de renovació.