Aprenentatge basat en projectes

Durant diferents períodes al llarg del curs, l’alumnat d’ESO treballa emprant la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes.

Aquesta metodologia de treball implica que no es treballen els continguts de les matèries de manera compartimentada, sinó que es proposa una sèrie de reptes o problemes a l’alumnat que ha de resoldre de manera autònoma, i obtenir un producte final. Per fer tot això els nois i noies hauran d’adquirir i utilitzar una sèrie de competències i continguts de diferents matèries.

Es treballa en grup de manera col·laborativa i/o cooperativa i amb l’acompanyament pel professorat.