Extraescolars

Fora de l’horari escolar s’organitzen diferents activitats:

  • Reforç escolar: el centre participa als programes de reforç escolar organitzats pel Consorci d’Educació de Barcelona (Èxit1): Reforç escolar durant el curs i Èxit estiu.
    El nostre projecte de reforç escolar durant el curs el realitzem conjuntament amb les escoles Auró, Els Llorers i Mallorca, va dirigit a alumnat de cinquè i sisè de primària i a alumnat d’ESO i es fa els dilluns i dimecres a la tarda.
  • Èxit Anglès: aquest programa del Consorci d’Educació de Barcelona vol impulsar la millora de la competència en expressió, interacció i comprensió oral en llengua anglesa de l’alumnat del darrer curs d’educació primària i l’educació secundària obligatòria. L’alumnat que hi participa assisteix a classes cada dilluns i dimecres a la tarda, i un grup de professorat del centre rep formació un cop al mes.
  • Esports: els dimecres es fan activitats de dansa urbana, futbol, bàsquet, etc. (depenent de la demanda), organitzades per la Fundació per l’esport i l’educació de Barcelona.