Matèries optatives

Algunes de les matèries optatives que oferim permeten que l’alumnat que ho requereixi pugui reforçar competències bàsiques, però també donem l’oportunitat d’ampliar coneixements de les diferents matèries i mostrar aspectes nous dels diferents camps del coneixement.

Optatives de reforç

Algunes de les matèries optatives que oferim permeten que l’alumnat que ho requereixi pugui reforçar competències bàsiques

Optatives de projecte: Ciències, tecnologia i TIC

En tots els nivells d’ESO proposem matèries optatives en les quals la metodologia és basa en la idea “d’aprendre tot fent”.

L’alumnat d’aquestes optatives ha d’experimentar, projectar, fabricar i/o construir un producte final per tal de donar solucions a problemes del nostre institut o de l’entorn.

El producte final pot ser, per exemple:

  • L’organització del concurs «Aula Neta» realitzada pels alumnes de la matèria optativa sobre sostenibilitat Eskamot verd de 1r d’ESO.
  • Els vídeos promocionals d’activitats de l’institut a càrrec dels nois i noies de la matèria Making films de 1r d’ESO.
  • La mesura/quantificació de residus realitzada per l’alumnat de l’optativa de Física i Química Carboni 14 (C14) de 3r d’ESO.
  • L’App d’intercanvi de llibres dissenyada per l’alumnat de la matèria d’Informàtica de 4t d’ESO, etc.

Making films IES Poeta Maragall

Llengües estrangeres

Una de les nostres prioritats és completar la formació en llengües estrangeres mitjançant matèries optatives. Tant a l’ESO com al Batxillerat oferim el francès com a segona llengua estrangera.

Al Batxillerat, les matèries optatives de francès i d’anglès serveixen per preparar els alumnes per obtenir una certificació oficial.

Per millorar les competències de llengua anglesa en situació d’ús, oferim a l’ESO i al Batxillerat matèries optatives no lingüístiques en anglès.

Optatives de nous coneixements a 4t d’ESO

optatives ciències IES Poeta MaragallLes matèries optatives de 4t d’ESO, 9 hores setmanals en total, són de temàtica molt variada. Es pretén que aquestes optatives donin eines i orientació a l’alumnat que finalitza la secundària obliga-tòria perquè pugui prendre decisions encertades sobre el seu futur acadèmic.

Oferim un ventall d’optatives en diferents àmbits: ciències, tecnologies, cultura clàssica, arts, filosofia, economia i emprenedoria.