Aquíproubullying

Representants del nostre centre ha començat les sesions de formació del programa aquíproubullying , que  tracta entre altres coses, de formar un equip impulsor de referència per tal d’elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament , amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat, qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament, alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

 

La comissió de mediació

Tot i que des del curs passat el nostre centre va començar a treballar en l’àmbit de la “mediació”, enguany hem polit el projecte i l’hem obert a més mediadors.

La mediació és un servei obert , neutral , no disciplinari i confidencial, que pretén crear un espai adient on els conflictes entre els alumnes es puguin solucionar mitjançant el pacte i el diàleg, tenint però molt present que en qualsevol cas, el conflicte, sempre és oportunitat, en tant que pot ser motiu de creixement i d’aprenentatge personal.

Considerem aquesta una eina molt valuosa i indispensable per als nostres joves , de cara als temps que vivim i als temps que els tocarà viure.