VISITA AL PARLAMENT DE CATALUNYA

   Ahir 6 de maig, els alumnes del Cicle Formatiu de Grau superior d’Administració i Finances de l’institut, juntament amb les professores del Departament d’Administració, realitzaren una visita al Parlament de Catalunya.
   En la visita van recórrer algunes dependències de l’edifici, especialment la Sala de Plens del Parlament, on el guia va explicar el funcionament de la Cambra de Diputats i la seva estructura i organització.
   En aquest mateix espai ens comentaren els fets històrics més destacats que van afectar a aquesta institució política, destacant la reconversió de l’edifici, el 1889,quan  l’Ajuntament de Barcelona acordà de convertir l’antic arsenal de la Ciutadella en palau reial.
   Aquesta visita ha completat un treball previ fet a classe i relacionat amb el funcionament de les Administracions Públiques, en concret l’Administració Autonómica, i ha permès als alumnes comprendre i valorar millor una de les Institucions més importants de Catalunya, el Parlament, seu de la sobirania del poble català.