Visita del Conseller d’Educació

El passat dijous vam rebre la visita de l’Hble. Sr. Josep Bargalló, conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de Il.lm. Sr. Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra, Sr. Òscar Peris, delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Sr. Jean-Marc Segarra, director dels ST d’Educació a Tarragona i el Sr. Jordi Fortuny, inspector d’Educació.

La direcció del centre els hi va mostrar l’institut i van anar a diferents aules per veure el treball que s’estava portant a terme. A continuació totes les autoritats es van reunir amb l’equip directiu a la Biblioteca del centre.

El conseller va felicitar a la direcció del centre per l’excel·lent treball que s’està realitzant a tots els nivells a l’institut. A l’entrevista que li van fer els diferents medis de comunicació el conseller va dir:
“És un centre que treballa l’àmbit digital i les tecnologies, potencia les llengües estrangeres, aposta per iniciar estudis pioners, acull a tots els alumnes i mira per la internacionalització. És un institut exemplar.

Ha estat un honor rebre la visita del màxim responsable d’Educació a Catalunya.
L’institut Ramon de la Torre se sent molt feliç i orgullós d’aquest reconeixement.