Vaga d’estudiants

El sindicat d’estudiants ha convocat vaga d’estudiants per als propers 16,17,18 d’octubre de 2019.

La vaga afecta exclusivament l’alumnat, els dies 16 i 17, no pas el professorat.

L’alumnat pot exercir el dret de vaga a partir de 3r curs de l’ESO, sempre que es comuniqui amb antelació a la Direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors.

Alguns sindicats de professorat han convocat vaga general per al divendres 18 d’octubre.