REUNIÓ FAMÍLIES

 25 setembre :  Curs 3r i 4t ESO, BAT i CFGM

 26 setembre : Curs 1r i 2n ESO