Instal·lacions

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

Disposem de dos edificis principals, l’edifici Cristòfol Ferrer i l’edifici Serra de Marina.

A l’edifici Cristòfol Ferrer contem amb laboratoris i tallers especialitats per a desenvolupar les activitats i pràctiques dels diferents cicles formatius i el batxillerat.

A l’edifici Serra de Marina contem amb aules, laboratoris i tallers per a fer les classes i activitats corresponents a l’ESO

Tots dos edificis Disposen d’aules d’informàtica. Hi ha aules d’informàtica especialitzades i adequades als cicles formatius.

Dos espais tancats per a fer l’educació física i instal·lacions a l’aire lliure.