Matrícula curs 2021-22

La matrícula es realitzarà de manera virtual entre els dies 14 i 18 de juny de 2021. Per tal de fer-la efectiva, caldrà enviar la documentació sol·licitada (veure apartat documentació) al correu electrònic secretaria@institutdegurb.cat. Un cop rebuda la documentació, el personal de secretaria del centre realitzarà la matrícula i n’enviarà el resguard a la família per correu electrònic. En cas de dificultats, es podrà trucar al centre per sol·licitar cita prèvia.

Import de matrícula i material:

 • 165 € en concepte de matrícula, quota AMPA, llibres i quaderns, bata laboratori (en préstec per un curs), samarreta d’esport (en propietat pels 4 cursos) i taquilla (per un curs). El pagament es realitzarà per transferència bancària al número de compte ES81 0081 1879 8100 0102 1210. Quan s’enviï la documentació de la matrícula a secretaria, caldrà adjuntar-hi el resguard del pagament. També es podrà pagar en efectiu o amb targeta de crèdit al centre, sol·licitant cita prèvia.

Documentació que cal lliurar al moment de la matrícula:

 • Fotografia de carnet en format digital.
 • DNI de l’alumne/a (escanejat o fotografia), si no s’ha presentat durant la preinscripció.
 • Targeta sanitària (escanejada o fotografia), si no s’ha presentat durant la preinscripció.
 • Carnet de vacunes (escanejat o fotografia). Si no se’n té, caldrà presentar un certificat mèdic oficial.
 • Omplir aquest formulari de dades de l’alumne/a.
 • Sol·licitud de convalidació de música, dansa o esports, en cas que es compleixin els requisits. Veure la normativa de les convalidacions.
 • Sol·licitud de beques i ajuts:
  • Ajuts de llibres, material i activitats en horari lectiu.
  • Ajuts de desplaçament.
  • Ajuts de transport escolar (autobusos Sant Bartomeu del Grau, Santa Eulàlia de Riuprimer i Muntanyola).
   Manual d’instruccions per a les famílies.
   Enllaç a la sol·licitud.
  • Transport escolar no obligatori (alumnes que abonen la taxa pública). Cal omplir aquesta sol·licitud i enviar-la signada a secretaria@institutdegurb.cat. Es pot omplir el PDF des de l’ordinador, telèfon mòbil o tablet i signar-lo digitalment o bé imprimir-lo, omplir-lo en bolígraf i enviar-lo digitalitzat (escanejat o fotografia). Adjuntem el fulletó informatiu.