Matrícula curs 2020-21

La matrícula de 1r d’ESO per al curs 2020-21 es realitzarà de manera virtual entre els dies 13 i 17 de juliol. Per tal de fer-la efectiva, caldrà enviar la documentació sol·licitada (veure apartat documentació) al correu electrònic preinscripcio20-21@institutdegurb.cat. Un cop rebuda la documentació, el personal de secretaria del centre realitzarà la matrícula i n’enviarà el resguard a la família per correu electrònic. En cas de dificultats, es podrà trucar al centre per sol·licitar cita prèvia.

Import de matrícula i material:

 • 165 € en concepte de matrícula, quota AMPA, llibres, bata laboratori (en préstec per un curs), samarreta d’esport (en propietat pels 4 cursos) i taquilla (per un curs). El pagament es realitzarà per transferència bancària al número de compte ES81 0081 1879 8100 0102 1210. Quan s’enviï la documentació de la matrícula a secretaria, caldrà adjuntar-hi el resguard del pagament. També es podrà pagar en efectiu o amb targeta de crèdit al centre, sol·licitant cita prèvia.

Documentació que cal lliurar al moment de la matrícula:

 • 1 fotografia de carnet en format digital.
 • Targeta sanitària (escanejada o fotografia), si no s’ha presentat durant la preinscripció.
 • Carnet de vacunes (escanejat o fotografia). Si no se’n té, caldrà presentar un certificat mèdic oficial.
 • Omplir aquest formulari de dades de l’alumne/a.
 • Documentació relativa a la beca de transport o de transport col·lectiu, en cas que se sol·liciti o correspongui.
  • Ajut individual de transport. Cal omplir la sol·licitud i enviar-la signada. Cal adjuntar-hi un certificat de distància expedit per l’Ajuntament on hi consti la distància en un sol sentit de la marxa entre el domicili de l’alumne/a i el centre.
  • Transport escolar col·lectiu. Cal omplir la sol·licitud i enviar-la signada.
  • Transport escolar no obligatori (alumnes que abonen la taxa pública). Cal omplir aquesta sol·licitud i enviar-la signada. Adjuntem el fulletó informatiu.
 • Sol·licitud de convalidació de música, dansa o esport, en cas que es compleixin els requisits. Veure informació sobre les convalidacions.
 • Documentació relativa a la beca de llibres, material escolar i activitats esportives i/o lúdiques dins de l’horari lectiu, en cas que se sol·liciti.
  • Informació per a les famílies.
  • Cal omplir aquest document i presentar-lo juntament amb una fotografia o còpia escanejada dels NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Us recomanem que signeu la sol·licitud autoritzant el Consell Comarcal i el Departament d’Educació a realitzar les comprovacions, per tal de no haver de presentar més documents. Si teniu dificultats, poseu-vos en contacte amb el centre per tal de resoldre dubtes o fer la sol·licitud de forma presencial (amb cita prèvia).