Educació emocional

emocionsActualment, a les aules ens trobem amb molts conflictes, tots ells derivats de la manca d’eines per part dels alumnes per resoldre’ls positivament. El fet de no saber gestionar les seves emocions, no saber comunicar-se correctament entre ells, ni  saber posar-se en la pell de l’altre persona, fa difícil la relació entre la gran diversitat d’alumnat que tenim.

Totes aquestes habilitats pensem que són essencials per una bona convivència i des del Mir, som conscients d’aquestes necessitats i valorem molt positivament el treball de les emocions a les aules. És per això que dediquem les sessions de tutoria (1h/setmana) i la matèria de Cultura i Valors Ètics (1h/setmana) per treballar tots aquests aspectes tan importants per la millora de les relacions socials, de la convivència i el dia a dia a les aules.

Això ho fem a través de tallers, activitats, jocs, debats, etc. en els quals els alumnes son els protagonistes i hi participen activament. Treballem temes com l’autoestima, l’empatia, la mediació i la resolució positiva dels conflictes, les diferents habilitats socials i la importància del respecte vers els altres.

Responsables: Tutors i orientadors

Àmbit d’actuació: ESO

Inici: Curs 2015/2016