Feu-vos sentir al Consell Escolar

El proper 13 de novembre hi haurà la reunió del consell escolar. El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, pares i mares,AMPA i l’Ajuntament.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

Per tal que pugueu fer arribar les vostres aportacions, posem al vostre abast les següents adreces per a cada sector.

Professorat:     ce_professorat@insjoaquimmir.cat

Pares i mares:  ce_paresmares@insjoaquimmir.cat

Alumnat:  ce_alumnes@insjoaquimmir.cat

Esperem rebre les vostres aportacions!