AMB FRUITA I ALEGRIA, A L’INSTI CADA DIA

Enguany comencem a l’institut la campanya “Amb fruita i alegria, a l’insti cada dia”. Tots els dimarts, a l’hora del pati , es repartirà gratuïtament a cada alumne una peça de fruita de temporada. D’aquesta manera, sumen esforços per tal de motivar els joves en els hàbits saludables i en el consum de fruita fresca.

La Comissió mediambiental del centre serà l’encarregada de dinamitzar el repartiment i de vetllar pel reciclatge dels residus.