“Llegir és viure molt més i molt millor!

Llegir no omple el meu temps, llegir omple i afegeix valor a la meva vida.” 

Emili Teixidor

El projecte de biblioteca

El Projecte Biblioteca de l’Institut Banús s’emmarca dins del Projecte Educatiu de Centre en un procés de qualitat i millora contínua dins de l’àmbit d’autonomia de centre, amb la intenció de facilitar l’assoliment dels objectius proposats al projecte educatiu.
Les funcions de la biblioteca escolar seran: