Benvingudes i benvinguts al blog de la biblioteca de l’Institut Banús.

 

Guia de la biblioteca

La biblioteca és un espai de lectura i estudi. Està oberta per a l’alumnat cada dia durant el segon pati (de 12:10h a 12:30h), per tal de fer feines, estudiar o usar el servei de préstec.

Pel que fa al servei de préstec durant les hores del pati, se segueix el següent ordre de prioritat:

Dia Curs
Dilluns Batxillerat
Dimarts 1r d’ESO
Dimecres 2n d’ESO
Dijous 3r d’ESO
Divendres 4t d’ESO

La biblioteca resta oberta a la tarda els dilluns de 15:00h a 18:00h i compta amb ordinadors amb connexió a internet a disposició de l’alumnat.

El projecte de biblioteca

El Projecte Biblioteca de l’Institut Banús s’emmarca dins del Projecte Educatiu de Centre en un procés de qualitat i millora contínua dins de l’àmbit d’autonomia de centre, amb la intenció de facilitar l’assoliment dels objectius proposats al projecte educatiu.

Les funcions de la biblioteca escolar seran:

  • Organitzar i gestionar la informació i el fons documental
  • Impulsar la lectura
  • Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació
  • Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge
  • Col·laborar amb l’entorn a través de la promoció d’activitats culturals