Servei de Neteja

La neteja del centre és objecte de contractació pública de forma periòdica. Aquest any es realitza concurs públic per a la concessió de la neteja durant l’any 2018.

Dates importants

  • Data Límit de presentació d’ofertes Divendres 17 de novembre de 2017 a les 14:00 hores.
  • Data obertura sobre C Dilluns 18 de desembre de 2017 a les 12:30 hores.

Resolució D’adjudicació