Consell escolar

El Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Les reunions, unes 5/6 al llarg del curs, les convoca la presidenta del Consell i tenen lloc  principalment els dimecres a les 18:00h.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

SECRETARI: Xavi Cano de Castro jcano23@xtec.cat
REPRESENTANT AJUNTAMENT: 1 Maria Soler del Valles SolerVM@cerdanyola.cat
EQUIP DIRECTIU 1 Mª José Blasco Antón ( Directora) mblasco@xtec.cat
2 Diego Gámez Pérez (Cap d’Estudis) dgamez2@xtec.cat
SECTOR PARES I MARES
1 Mario Fábrega Quílez mariofq@gmail.com
2 Lola García Calero abril68@live.com
AMPA 1 Silvia Tomas Maturana silviatoma71@gmail.com
SECTOR ALUMNAT
1 Laia Costa López laia.costa@ibanus.cat
2 Guillem Pastor Salvador guillem.pastor@ibanus.cat
3 David Sánchez Manrubia david.sanchez@ibanus.cat
SECTOR PROFESSORAT
1 Jordi Tel del Retiro jtel@xtec.cat
2 Júlia López Valera jlope235@xtec.cat
3 Eva González Díez egonza56@xtec.cat
4 Gema Ramos Fernández gramos23@xtec.cat
5 Guillermo Guerao Serra gguerao@xtec.cat
6 Quim Oltra joltra6@xtec.cat
SECTOR PAE
1 Esther Arrondo earrondo@xtec.cat
SECTOR PAS