Consell escolar

El Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Les reunions, unes 5/6 al llarg del curs, les convoca la presidenta del Consell i tenen lloc  principalment els dimecres a les 18:00h.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

SECRETARI Xavi Cano de Castro jcano23@xtec.cat
REPRESENTANT AJUNTAMENT Maria Soler del Valles SolerVM@cerdanyola.cat
EQUIP DIRECTIU Mª José Blasco Antón ( Directora) mblasco@xtec.cat
Diego Gámez Pérez (Cap d’Estudis) dgamez2@xtec.cat
SECTOR PARES I MARES Mario Fábrega Quílez mariofq@gmail.com
Clara Costa Hurtado laianatura@hotmail.com
AMPA Silvia Tomas Maturana silviatoma71@gmail.com
SECTOR ALUMNAT Lucía Tellez maria.tellez@ibanus.cat
Guillem Pastor Salvador guillem.pastor@ibanus.cat
Itziar Narbona Pérez itziar.narbona@ibanus.cat
SECTOR PROFESSORAT Jordi Tel del Retiro jtel@xtec.cat
Júlia López Valera jlope235@xtec.cat
Eva González Díez egonza56@xtec.cat
Gema Ramos Fernández gramos23@xtec.cat
Guillermo Guerao Serra gguerao@xtec.cat
Quim Oltra joltra6@xtec.cat
SECTOR PAE Rut Fresco rfresco@xtec.cat
SECTOR PAS