Consell escolar

El Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Les reunions, unes 5/6 al llarg del curs, les convoca la presidenta del Consell i tenen lloc  principalment els dimecres a les 18:00h.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Presidenta – Directora

MARIA JOSE BLASCO

Cap d’Estudis

JOSEP LLUIS NEGREIRA

Secretari

XAVIER CANO DE CASTRO

Representants Pares i Mares d’alumnes

LOLA GARCÍA CALERO

Ma CARMEN ALCOLEA OTERO

Representants de l’Alumnat
AITANA RODRÍGUEZ VILARDELL

LAIA COSTA LÓPEZ

DAVID SÁNCHEZ MANRUBIA

Representants Professorat
JORDI TEL DEL RETIRO
PASCUAL BURRO DAL

PEDRO LORENZO

PERE SABORIT CODINA
JÚLIA LÓPEZ
ÀNGELS DUCH
Representant de l’AMPA

SILVIA TOMÁS MATURANA

Representant Sector Personal Atenció Educativa

ESTER ARRONDO SANCHEZ

Representant Ajuntament

MARIA SOLER DEL VALLE